Politica de Confidentialitate


Această politică de confidențialitate vă informează cu privire la informațiile pe care le colectăm de la
dvs. atunci când utilizați site-ul nostru web. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate
de operator de date și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre
motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.
Cine suntem?
AVM SALE CONCEPT având sediul social în Bucuresti numit în cele ce urmează www.forestvista.ro
sau „Operatorul”, definita ca operator de date personale în accepțiunea Regulamentului European
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor sau GDPR).
Ne puteți contacta prin poștă la adresa sediului social de mai sus, prin e-mail la adresa Pajistei 30 sau
telefonic la numărul de telefon 0 +40 729 856 426.
Nu suntem obligați să avem un responsabil cu protecția datelor, astfel încât orice întrebare cu privire
la utilizarea datelor dvs. personale trebuie adresată la datele de contact de mai sus.
Ce sunt datele cu caracter personal? 
Conform Regulamentului 679/2016 “date cu caracter personal“, definite la Art.4 alineatul 1.,
înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”);
o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special
prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Ce date personale colecteaza si prelucreaza Societatea noastra?
Crearea de catre Dvs. a unui cont de utilizator în site-ul nostru www.forestvista.ro reprezintă acordul
dumneavoastră pentru ca Operatorul să colecteze și să prelucreze toate datele cu caracter personal
introduse. Operatorul va avea acces la o serie de date personale, precum nume, prenume și adresa
de email. Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea Dvs., etnia, credințele religioase sau
politice.Nu colectăm date despre copii decât dacă ne furnizați informații despre propriii Dvs. copii în
legătură cu serviciile pe care le efectuați.
Care este scopul colectarii?
Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este acela de a asigura o bună funcționare
a formularului de contact de pe site-ul nostru și de a face experiența utilizatorului pe site una cât mai
plăcută.
Mai exact, datele colectate si scopurile colectarii sunt urmatoarele:
Nume – pentru identificarea utilizatorului
Prenume – pentru identificarea utilizatorului
E-mail – pentru trimiterea răspunsului la solicitarea utilizatorului
Atunci cand accesati site-ul www. forestvista.ro, serverele noastre creeaza in mod automat
inregistrari ale vizitei Dvs. Aceste inregistrari includ, de obicei, adrese IP, numarul de accesari, pagina
de internet de la care te-ai conectat si alte date.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consulti documentul privind fisierele de tip „cookie”.
Care sunt temeiurile pentru prelucrarea datelor personale?
Societatea noastra colecteaza si prelucreaza datele Dvs. personale doar cu consimtamantul Dvs.,
atunci cand are o obligatie legala sau exista un temei legitim.
Cum va puteti actualiza datele cu caracter personal?
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări,
spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați
orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu
caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la:
hello@forestvista.ro.Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter
personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.
Sunt datele Dvs sigure la Operator?
Societatea noastra trateaza securitatea datelor Dvs foarte serios, prin adoptarea si revizuirea
periodica a masurilor de securitate, tehnice si organizatorice, menite sa protejeze datele impotriva
accesului neautorizat, modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis
doar persoanelor autorizate, care si-au insusit in prealabil obligatiile de confidentialitate.
Catre cine poate transfera Operatorul datele?
Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise la cerere, autorităților în drept, în conformitate cu
prevederile legale aplicabile.
Cat timp pastreaza Operatorul datele personale colectate?
Societatea noastra pastreaza datele personale pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru
care au fost colectate, fara depasirea urmatoarelor perioade maxime de pastrare: Datele utilizatorilor
legate de formulare de contact online – pentru o perioada de maxim 6 luni.
Care sunt drepturile Dvs?
Aveti dreptul de a fi informat cu privire la datele Dvs cu caracter personal pe care Societatea noastra
le detine.
Aveti dreptul de acces la datele Dvs cu caracter personal pe care Societatea noastra le detine.
Aveti dreptul de a solicita rectificarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de
actualitate.
Aveti dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai
sunt de actualitate.
Aveti dreptul de a restrictiona procesarea datelor Dvs personale.
Aveti dreptul la portabilitatea datelor Dvs personale.
Aveti dreptul de a formula obiectii cu privire la prelucrarea datelor Dvs personale.
Aveti dreptul de a cere anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta Dvs, adoptata
exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate,
precum si reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta Dvs.

Pentru exercitarea oricaruia din aceste drepturi trebuie doar sa trimiti o cerere la adresa
Operatorului din București prin e-mail la adresa hello@forestvista.ro sau telefonic la numărul de
telefon+40 729 856 426.
De asemenea, aveti dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere a protecției
datelor din România, în cazul în care considerati că prelucrarea datelor Dvs cu caracter personal
încalcă legile aplicabile.Instituția căreia va puteti adresa pentru a depune o plângere
este: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral.
Gheorghe Magheru 28-30Sector 1, cod postal 010336Bucuresti, Romania, www.dataprotection.ro,
anspdcp@dataprotection.ro+40.318.059.211, +40.318.059.212.
Actualizări la această politică de confidențialitate
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a fost realizată în luna Octombrie

  1. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate,
    pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter
    personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa in
    aplicatie versiunea modificată a Politicii de confidențialitate și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt
    mod.